Bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn.

Cafe Phin Giấy

Chuẩn Pha Phin

Robusta-Culi-Arabica Cầu Đất Khối Lượng Tịnh 200g/10 phin giấy

79.000

Bao phin giấy 200g / 10 phin giấy kèm trong bao bì

Combo Cafe phin Giấy + Ly Giữ Nhiệt

298.000

Bao gồm gói 200gr (10 phin giấy) và 1 ly giữ nhiệt chất lượng cao

Đăng ký nhượng quyền