Bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn.

Cafe Pha Máy (Hạt)

Chuẩn Pha Máy

Robusta-Arabica Cầu Đất Khối Lượng Tịnh 1Kg

198.000

Chuẩn pha máy Bao bì đóng gói khối lượng tịnh 1Kg được sử dụng van 1 chiều của Ý giúp bảo quản chất lượng cà phê tốt nhất.

Đăng ký nhượng quyền